White Horizon
"White Horizon" oil on canvas, 2002
48" x 66"
Back to previous page